midenstrands andliga blogg

 

Varför 40 år i öknen?

 

Jag lyssnar ofta på Kryon, en entitet som kanaliseras av amerikanen Lee Carroll och som ger mycket information om det som händer på vår planet just nu. Nyligen lyssnade jag på ett avsnitt där han gav en förklaring på något som jag hade funderat på: Bibelns berättelse om israeliternas ökenvandring för ca 3 200 år sedan.

Född in i en frikyrklig familj hörde jag naturligtvis tidigt talas om hur Israels folk i flera hundra år var slavar i Egypten, och hur de till slut under Moses ledning lyckades fly från Egypten och sedan vandrade genom öknen mot landet Kanaan, ett rikt och bördigt land som Gud hade lovat dem. Den ökenvandringen tog 40 år.

För några år sedan läste jag en bok där författaren undrade varför det tog 40 år att tillryggalägga en sträcka som i bästa fall borde ta några veckor. Det tyckte jag var en synnerligen intressant och berättigad fråga, och jag minns inte att jag någonsin under min barn- och ungdom hörde en godtagbar förklaring till varför Israels folk irrade omkring så länge där i öknen. "Guds straff" var en vanlig förklaring på det mesta.

Nu fick jag av Kryon till slut en förklaring som jag kan köpa. Dessa människor var ju födda in i slaveri och förtryck och hade levt med det i hela sitt liv, det var allt de kände till, det satt i ryggmärgen. 40 år var medellivslängden på den tiden, och för att människorna skulle kunna leva ett nytt liv i frihet och överflöd i det utlovade landet var det helt enkelt nödvändigt att vänta en generation. De behövde höja sitt medvetande, ändra sitt tänk, från ett gammalt förlegat slaveri-och-förtryck-tänk till ett nytt frihetstänk, och det tog en generation, dvs. 40 år.

På samma sätt är det nu, menar Kryon. Nu när vi är på väg att gå från 3D till multidimensionalitet, från det gamla invanda och hemtama till det okända, då måste vi tänka bort allt vi tror att vi vet och känner till och allt vi tror är sant. För det är ju det gamla paradigmet, det som vi har ärvt av våra föräldrar och fått lära oss i skolan och som förutsätts av hela vår omgivning. Den äldre generationen har lärt ut det som de kände till och trodde var rätt, och att radikalt ändra sin världsbild går inte i en handvändning - för många är det till och med helt omöjligt. Det tar därför minst en generation innan en helt ny världsbild, ett helt nytt sätt att leva och tänka kan inlemmas i det allmänna medvetandet.

Kryons sätt att koppla den medvetandehöjning som nu äger rum i världen till israeliternas 40-åriga ökenvandring tycker jag är genialisk.

 

Skrivet i januari 2022.

 

Till högst upp på sidan

 

YouTube Följ mig på YouTube

 

 

© Madeleine Midenstrand 2007–2024 — Uppdaterad 2022-01-29

Andlig blogg

 

Andlig hjälp i vardagen

Besök av mina döda katter

Go with the flow (på engelska)

Hjälp på oväntat sätt

Kattmobbarna

Magiskt besök av en fjäril

Medvetandehöjning

Nytt fjärilsbesök

Shapeshifting

Siffror i en dröm

Madeleine

Översätt sidan!